AKADEMIA PRZYGODY
Projekt finansowany jest przez Urząd Miasta Chorzów i Śląską Fundację Inicjatyw Społecznych.

 

 

Celem projektu “AKADEMIA PRZYGODY” jest zainteresowanie młodzieży sztuką

z zakresu muzyki, plastyki, tańca i teatru. Projekt jest programem edukacyjnym i ma trafić do tych dzieci, które posiadają talent muzyczny, taneczny, aktorski czy też plastyczny, a często z przyczyn ekonomicznych oraz tego, iż pochodzą z rodzin zagrożonych wykluczeniem nie mogą go rozwijać. W ramach projektu “AKADEMIA PRZYGODY”realizujemy edukację kulturalną przez realizację zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu plastyki, teatru i muzyki. Zajęcia prowadzone są w 2 miejscach: Chorzów II
– ul. Pudlerska 22 oraz Chorzów Centrum – ul. Omańkowskiej 1.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

  • Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 8 – 13 lat
  • Zajęcia taneczno – teatralne dla dzieci w wieku 10 – 16 lat
  • Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku  7 – 13 lat
  • Zajęcia plastyczne dla młodzieży w wieku 13 – 17 lat

AKADEMIA PRZYGODY
Projekt finansowany jest przez Urząd Miasta Chorzów i Śląską Fundację Inicjatyw Społecznych.

Celem projektu “AKADEMIA PRZYGODY” jest zainteresowanie młodzieży sztuką z zakresu muzyki, plastyki, tańca i teatru. Projekt jest programem edukacyjnym i ma trafić do tych dzieci, które posiadają talent muzyczny, taneczny, aktorski czy też plastyczny, a często z przyczyn ekonomicznych oraz tego, iż pochodzą z rodzin zagrożonych wykluczeniem nie mogą go rozwijać. W ramach projektu “AKADEMIA PRZYGODY”realizujemy edukację kulturalną przez realizację zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu plastyki, teatru i muzyki. Zajęcia prowadzone są w 2 miejscach: Chorzów II

– ul. Pudlerska 22 oraz Chorzów Centrum – ul. Omańkowskiej 1.

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

  • Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku 8 – 13 lat
  • Zajęcia taneczno – teatralne dla dzieci w wieku 10 – 16 lat
  • Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku  7 – 13 lat
  • Zajęcia plastyczne dla młodzieży w wieku 13 – 17 lat