DANE REJESTROWE FUNDACJI

^

Nazwa organizacji

Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych

^

Adres

ul. Pudlerska 22,
41-500 Chorzów

^

Adres do korespondencji i siedziba

ul. Omańkowskiej 1,
41-500 Chorzów

^

NIP

627-265-32-16 (zobacz KRS)

^

KRS

0000310932 (zobacz KRS)

^

REGON

240981443 (zobacz REGON)

^

Konto bankowe

BZWBK O. Chorzów
PLN: 16 1090 2024 0000 0001 0984 1905

 

DANE REJESTROWE FUNDACJI

^

Nazwa organizacji

Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych

^

Adres

ul. Pudlerska 22,
41-500 Chorzów

^

Adres do korespondencji i siedziba

ul. Omańkowskiej 1,
41-500 Chorzów

^

NIP

627-265-32-16 (zobacz KRS)

^

KRS

0000310932 (zobacz KRS)

^

REGON

240981443 (zobacz REGON)

^

Konto bankowe

BZWBK O. Chorzów
PLN: 16 1090 2024 0000 0001 0984 1905