DODATKOWE INICJATYWY
Koncepcja realizacji dodatkowych inicjatyw

Od początku istnienia naszej Fundacji, naszym nadrzędnym celem była praca w obszarach kultury, sportu, edukacji i aktywizacji dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Wszystkie nasze projekty, realizujemy dla jego uczestników bezpłatnie. Wiele z naszych działań realizowanych było przy współpracy naszego partnera – Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny z Chorzowa. To właśnie z myślą o tej organizacji, która od 20 lat wspiera, pomaga i promuje rodzinę i jej wartości, nasza Fundacja powołała dodatkowe inicjatywy, które wspierają finansowo działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Dzięki naszym dodatkowym działaniom min.:

  • dofinansowujemy letnie wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzież, których status materialny rodziny wymaga wsparcia;
  • prowadzimy bezpłatne szkolenia pierwszej pomocy dla osób starszych;
  • realizujemy turniej piłkarskie z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci i młodzieży z Chorzowa i okolic;
  • prowadzimy bezpłatne warszaty kulinarne dla dzieci w trakcie wielu eventów i festynów;

Zapraszamy do współpracy z nami. Jesteśmy otwarci na współpracę w obszarze podejmowania wszelkich inicjatyw promujących zdrowe wartości i idee sprzyjające rozwojowi dzieci i młodzieży.

DODATKOWE INICJATYWY
Koncepcja realizacji dodatkowych inicjatyw

Od początku istnienia naszej Fundacji, naszym nadrzędnym celem była praca w obszarach kultury, sportu, edukacji i aktywizacji dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Wszystkie nasze projekty, realizujemy dla jego uczestników bezpłatnie. Wiele z naszych działań realizowanych było przy współpracy naszego partnera – Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny z Chorzowa. To właśnie z myślą o tej organizacji, która od 20 lat wspiera, pomaga i promuje rodzinę i jej wartości, nasza Fundacja powołała dodatkowe inicjatywy, które wspierają finansowo działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Dzięki naszym dodatkowym działaniom min.:

  • dofinansowujemy letnie wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzież, których status materialny rodziny wymaga wsparcia;
  • prowadzimy bezpłatne szkolenia pierwszej pomocy dla osób starszych;
  • realizujemy turniej piłkarskie z atrakcyjnymi nagrodami dla dzieci i młodzieży z Chorzowa i okolic;
  • prowadzimy bezpłatne warszaty kulinarne dla dzieci w trakcie wielu eventów i festynów;

Zapraszamy do współpracy z nami. Jesteśmy otwarci na współpracę w obszarze podejmowania wszelkich inicjatyw promujących zdrowe wartości i idee sprzyjające rozwojowi dzieci i młodzieży.