GRAMY RAZEM

CHORZOWSKA LIGA PIŁKARSKA DLA DZIECI

ligachorzow.blogspot.com

 

O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu tzw. „Cwajki” oraz dzieci z chorzowskich placówek wychowawczych. Projekt zakłada regularne spotkania z grupa młodzieżową wspólne konstruktywne spędzanie czasu wolnego poprzez treningi piłkarskie i organizację imprez sportowych takich jak: III Chorzowska Liga Piłkarska „Gramy Razem”, Turniej o Puchar Ligi Piłkarskiej „Gramy Razem”, III Podwórkowe Mistrzostwa „Cwajki” oraz I Halowe Mistrzostwa „Cwajki” drużyn podwórkowych.

Dzieci poprzez udział i przynależność do powstałej grupy będą mogły podnosić poczucie własnej wartości nauczą się pracy w grupie rówieśniczej zdobędą wiedzę potrzebną do pokonywania porażek oraz odnoszenia sukcesów nabędą umiejętności prawidłowego rozwoju zdrowotnego oraz rozwiną swoje pasie i zainteresowania sportowe

Realizacja projektu przez cały rok 2017.

GRAMY RAZEM

CHORZOWSKA LIGA PIŁKARSKA DLA DZIECI

ligachorzow.blogspot.com

 

O PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu tzw. „Cwajki” oraz dzieci z chorzowskich placówek wychowawczych. Projekt zakłada regularne spotkania z grupa młodzieżową wspólne konstruktywne spędzanie czasu wolnego poprzez treningi piłkarskie i organizację imprez sportowych takich jak: III Chorzowska Liga Piłkarska „Gramy Razem”, Turniej o Puchar Ligi Piłkarskiej „Gramy Razem”, III Podwórkowe Mistrzostwa „Cwajki” oraz I Halowe Mistrzostwa „Cwajki” drużyn podwórkowych.

Dzieci poprzez udział i przynależność do powstałej grupy będą mogły podnosić poczucie własnej wartości nauczą się pracy w grupie rówieśniczej zdobędą wiedzę potrzebną do pokonywania porażek oraz odnoszenia sukcesów nabędą umiejętności prawidłowego rozwoju zdrowotnego oraz rozwiną swoje pasie i zainteresowania sportowe

Realizacja projektu przez cały rok 2017.