DZIAŁANIA I INICJATYWY NASZEJ FUNDACJI

 

DZIALANIA KULTURALNE

Koncerty, spektakle, biesiady, wydarzenia atystyczne dla osób starszych i samotnych.

Jedną z naszych głównych inicjatyw jest wsparcie i pomoc osobom starszym i samotnym. Realizujemy projekty i programy, do których zapraszamy osoby w wieku starszym i emerytalnym. Organizujemy atrakcyjne koncerty, biesiady tematyczne, eventy, festyn, wyjazdy jednodniowe, na których nasi uczestnicy nie tylko dobrze się bawią, ale przede wszystkim wychodząc z domu, nawiązują relacje z innymi oraz czują się ważni i potrzebni. Stawiamy również na aktywizację osób starszych, poprzez włączanie ich w sposób aktywny i praktyczny w różne nasze działania i inicjatywy.

DZIAŁANIA KULTURALNE

ROZWÓJ DZIECI I MLODZIEZY

 

ROZWÓJ DZIECI I MLODZIEZY

Projekty i inicjatywy kulturalne i sportowe skierowane do dzieci i młodzieży.

Nasza FUNDACJA prowadzi w ciągu całego roku, szereg programów i inicjatyw, których celem jest rozwój dzieci i młodzieży. Organizujemy konkursy sportowe, piłkarską ligę dla dzieci, turnieje piłarskie dla młodzieży i eventy wokół wydarzeń sportowych. Organizujemy również zajęcia kulturalne w okresie ferii zimowych. Warsztaty taneczne, teatralne czy muzyczne. Nasi podopieczni biorą udział w koncertach i wydarzeniach, które bezpośrednio kształtują ich charakter i są bezpieczne. Stawiamy na rozwój dziecka, który wynika z jego możliwości oraz  predyspozycji psycho – fizycznych. Nad postępem i rozwojem dzieci czuwają specjalisci z zakresu psychologii, pedagogiki i animacji artystycznej.

EDUKACJA POZA SZKOLNA

Projekty rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów poza szkołą.

Jedną z naszych głównych inicjatyw jest wsparcie i pomoc osobom starszym i samotnym. Realizujemy projekty i programy, do których zapraszamy osoby w wieku starszym i emerytalnym. Organizujemy atrakcyjne koncerty, biesiady tematyczne, eventy, festyn, wyjazdy jednodniowe, na których nasi uczestnicy nie tylko dobrze się bawią, ale przede wszystkim wychodząc z domu, nawiązują relacje z innymi oraz czują się ważni i potrzebni. Stawiamy również na aktywizację osób starszych, poprzez włączanie ich w sposób aktywny i praktyczny w różne nasze działania i inicjatywy.

EDUKACJA POZA SZKOLNA

 

DZIAŁANIA I INICJATYWY NASZEJ FUNDACJI

 

DZIALANIA KULTURALNE

Koncerty, spektakle, biesiady, wydarzenia atystyczne dla osób starszych i samotnych.

Jedną z naszych głównych inicjatyw jest wsparcie i pomoc osobom starszym i samotnym. Realizujemy projekty i programy, do których zapraszamy osoby w wieku starszym i emerytalnym. Organizujemy atrakcyjne koncerty, biesiady tematyczne, eventy, festyn, wyjazdy jednodniowe, na których nasi uczestnicy nie tylko dobrze się bawią, ale przede wszystkim wychodząc z domu, nawiązują relacje z innymi oraz czują się ważni i potrzebni. Stawiamy również na aktywizację osób starszych, poprzez włączanie ich w sposób aktywny i praktyczny w różne nasze działania i inicjatywy.

ROZWÓJ DZIECI I MLODZIEZY

Projekty i inicjatywy kulturalne i sportowe skierowane do dzieci i młodzieży.

Nasza FUNDACJA prowadzi w ciągu całego roku, szereg programów i inicjatyw, których celem jest rozwój dzieci i młodzieży. Organizujemy konkursy sportowe, piłkarską ligę dla dzieci, turnieje piłarskie dla młodzieży i eventy wokół wydarzeń sportowych. Organizujemy również zajęcia kulturalne w okresie ferii zimowych. Warsztaty taneczne, teatralne czy muzyczne. Nasi podopieczni biorą udział w koncertach i wydarzeniach, które bezpośrednio kształtują ich charakter i są bezpieczne. Stawiamy na rozwój dziecka, który wynika z jego możliwości oraz  predyspozycji psycho – fizycznych. Nad postępem i rozwojem dzieci czuwają specjalisci z zakresu psychologii, pedagogiki i animacji artystycznej.

EDUKACJA POZA SZKOLNA

Projekty rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów poza szkołą.

Jedną z naszych głównych inicjatyw jest wsparcie i pomoc osobom starszym i samotnym. Realizujemy projekty i programy, do których zapraszamy osoby w wieku starszym i emerytalnym. Organizujemy atrakcyjne koncerty, biesiady tematyczne, eventy, festyn, wyjazdy jednodniowe, na których nasi uczestnicy nie tylko dobrze się bawią, ale przede wszystkim wychodząc z domu, nawiązują relacje z innymi oraz czują się ważni i potrzebni. Stawiamy również na aktywizację osób starszych, poprzez włączanie ich w sposób aktywny i praktyczny w różne nasze działania i inicjatywy.