Termin realizacji projektu: październik 2009 – wrzesień 2010Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Koordynator  projektu: Robert Gierek

O projekcie:
Projekt „TRZY KROKI DO SUKCESU” zakłada 3 kroki do rozwoju Śląskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych.

 • Pierwszym krokiem jest rozwój zasobów ludzkich organizacji,
 • Drugim krokiem jest inwestycja w infrastrukturę organizacji,
 • Trzecim krokiem jest wypracowanie kilkuletniego planu rozwoju fundacji.

Gównym założeniem projektu jest rozbudowanie instytucjalnych zdolności fundacji przez rozwój merytoryczny organizacji oraz przez inwestycję w infrastukturę fundacji. Oprócz remontu i wyposażeniu sekretariatu fundacji, by mogł on być jej dobrą wizytówką, planujemy szkolenia dla zarządu fundacji, celem których będzie wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu: zarządzania organizacją pozarządową, prowadzenia księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

W projekcie planujemy także zakup programu i jego wdrożenie, który ułatwi obsługę księgową naszej organizacji. Ważnym elementem będzie wypromowanie fundacji w środowisku lokalnym oraz nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym.

Efektem tego projektu ma być stworzenie kilkuletniego programu rozwoju ŚFIS.

W ramach realizacji projektu planujemy następujące działania:

 1. Promocję naszej fundacji w środowisku lokanym.
 2. Stworzenie długofalowego programu rozwoju fundacji przez analizę potrzeb środowiska lokalnego i badnie trafności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy i miasta.
 3. Szkolenie dla członków zarządu fundacji i księgowej w zakresie zarządzania organizacją od strony prawnej oraz pozyskiwanie funduszy.
 4. Komputeryzacja księgowości fundacji poprzez zakup odpowieniego oprogramowania wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem księgowej.
 5. Zatrudnienie osoby, która zajmie się tworzenim sekretariatu fundacji, kontaktów z innymi organizacjami oraz ze społecznością lokalną.
 6. Remont pomieszczeń wydzierżawionych na działalność sekretariatu fundacji oraz zakup sprzętu do usprawnienia działalności organizacji.
 7. Rozwój i promocja działań komercyjnych fundacji, celem których będzie zdobywanie środków na realizację działań statutowych fundacji oraz zdobycie funduszy na działalność sekretariatu fundacji po zakończeniu realizacji projektu.
 8. Przygotowanie się i przeszkolenie członków zarządu do aplikowania o środki unijne, samorządowe i państwowe.

Termin realizacji projektu: październik 2009 – wrzesień 2010Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Koordynator  projektu: Robert Gierek

O projekcie:
Projekt „TRZY KROKI DO SUKCESU” zakłada 3 kroki do rozwoju Śląskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych.

 • Pierwszym krokiem jest rozwój zasobów ludzkich organizacji,
 • Drugim krokiem jest inwestycja w infrastrukturę organizacji,
 • Trzecim krokiem jest wypracowanie kilkuletniego planu rozwoju fundacji.

Gównym założeniem projektu jest rozbudowanie instytucjalnych zdolności fundacji przez rozwój merytoryczny organizacji oraz przez inwestycję w infrastukturę fundacji. Oprócz remontu i wyposażeniu sekretariatu fundacji, by mogł on być jej dobrą wizytówką, planujemy szkolenia dla zarządu fundacji, celem których będzie wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu: zarządzania organizacją pozarządową, prowadzenia księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

W projekcie planujemy także zakup programu i jego wdrożenie, który ułatwi obsługę księgową naszej organizacji. Ważnym elementem będzie wypromowanie fundacji w środowisku lokalnym oraz nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym.

Efektem tego projektu ma być stworzenie kilkuletniego programu rozwoju ŚFIS.

W ramach realizacji projektu planujemy następujące działania:

 1. Promocję naszej fundacji w środowisku lokanym.
 2. Stworzenie długofalowego programu rozwoju fundacji przez analizę potrzeb środowiska lokalnego i badnie trafności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy i miasta.
 3. Szkolenie dla członków zarządu fundacji i księgowej w zakresie zarządzania organizacją od strony prawnej oraz pozyskiwanie funduszy.
 4. Komputeryzacja księgowości fundacji poprzez zakup odpowieniego oprogramowania wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem księgowej.
 5. Zatrudnienie osoby, która zajmie się tworzenim sekretariatu fundacji, kontaktów z innymi organizacjami oraz ze społecznością lokalną.
 6. Remont pomieszczeń wydzierżawionych na działalność sekretariatu fundacji oraz zakup sprzętu do usprawnienia działalności organizacji.
 7. Rozwój i promocja działań komercyjnych fundacji, celem których będzie zdobywanie środków na realizację działań statutowych fundacji oraz zdobycie funduszy na działalność sekretariatu fundacji po zakończeniu realizacji projektu.
 8. Przygotowanie się i przeszkolenie członków zarządu do aplikowania o środki unijne, samorządowe i państwowe.