ZARZĄD FUNDACJI

Zarząd i osoby pracujące w Fundacji to osoby przede wszystkim praktyczne.
Specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, zarządzania i pracownicy fizyczni i biurowi. Łączą nas wspólne inicjatywy.

ZARZĄD FUNDACJI

Zarząd i osoby pracujące w Fundacji to osoby przede wszystkim praktyczne.
Specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, zarządzania i pracownicy fizyczni i biurowi. Łączą nas wspólne inicjatywy.

Robert Gierek
prezes zarządu

email: robert.gierek@sfis.pl
telefon: 601 463 011

Grzegorz Witkowski
zastępca prezesa zarządu

email: email.witkowski@gmail.com
telefon: 726 333 432

Piotr Czyżewski
zastępca prezesa zarządu

email: piotr.czyzewski@o2.pl
telefon: 600 491 494

Robert Gierek
prezes zarządu

email: robert.gierek@sfis.pl
telefon: 601 463 011

Grzegorz Witkowski
zastępca prezesa zarządu

email: emial.witkowski@gmail.com
telefon: 726 333 432

Piotr Czyżewski
zastępca prezesa zarządu

email: piotr.czyzewski@o2.pl
telefon: 600 491 494