ŚLĄSKA FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH

SIEDZIBA BIURA:
ul. Omańkowskiej 1,  41-500 Chorzów
tel. 32 247 18 01

sekretariat@sfis.pl
www.sfis.pl

KONTAKT Z NAMI

2 + 14 =