ŻEGLARSKI KUBRYK 
Źródło finansowania projektu: Program „Młodzież w działaniu”,
Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny.

 

 

Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2010 – 31 lipca 2011
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

Koordynator projektu: Tomasz Szromek
O projekcie:

Jako grupa młodych i ambitnych ludzi z Chorzowa chcemy poznać i sprawdzić się w dyscyplinie żeglarstwa, której wielkie tradycje i walory sprzyjają kształtowaniu charakteru młodego człowieka. Celem projektu ŻEGLARSKI KUBRYK (Sailing Forecastle) jest zorganizowanie grupy młodych ludzi, których pasją stanie się żeglarstwo. Do tej pory poza literaturą, Internetem i TV nie mogliśmy aktywnie doświadczyć i skosztować tego, co może dać młodemu człowiekowi ten sport.

Jako grupa inicjatywna chcemy dotrzeć do osób (autorytetów żeglarskich), które pomogą nam wejść w świat sportów wodnych. Aby posiadać swoje miejsce do realizowania żeglarskiej pasji, spotkań z gośćmi (żeglarskimi autorytetami), szkolenia się i doskonalenia chcemy wyremontować i zaadaptować pomieszczenie na żeglarski kubryk. W ww. działania chcemy włączyć młodzież z rodzin ubogich oraz dotkniętych wykluczeniem społecznym. Podsumowaniem projektu będzie organizacja wieczoru kapitańskiego połączona z prezentacją projektu i koncertem szantowym.

W wyniku realizowanego projektu powstanie grupa ok. 40 osób, której celem będzie propagowanie i realizowanie działań związanych z żeglarstwem śródlądowym.

Działania projektu będą  realizowane na terenie miasta Chorzów. W projekcie weźmie udział bezpośrednio 40 osób w wieku 15-25 lat.

ŻEGLARSKI KUBRYK 
Źródło finansowania projektu: Program „Młodzież w działaniu”, Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny.

 

Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2010 – 31 lipca 2011
Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

Koordynator projektu: Tomasz Szromek
O projekcie:

Jako grupa młodych i ambitnych ludzi z Chorzowa chcemy poznać i sprawdzić się w dyscyplinie żeglarstwa, której wielkie tradycje i walory sprzyjają kształtowaniu charakteru młodego człowieka. Celem projektu ŻEGLARSKI KUBRYK (Sailing Forecastle) jest zorganizowanie grupy młodych ludzi, których pasją stanie się żeglarstwo. Do tej pory poza literaturą, Internetem i TV nie mogliśmy aktywnie doświadczyć i skosztować tego, co może dać młodemu człowiekowi ten sport.

Jako grupa inicjatywna chcemy dotrzeć do osób (autorytetów żeglarskich), które pomogą nam wejść w świat sportów wodnych. Aby posiadać swoje miejsce do realizowania żeglarskiej pasji, spotkań z gośćmi (żeglarskimi autorytetami), szkolenia się i doskonalenia chcemy wyremontować i zaadaptować pomieszczenie na żeglarski kubryk. W ww. działania chcemy włączyć młodzież z rodzin ubogich oraz dotkniętych wykluczeniem społecznym. Podsumowaniem projektu będzie organizacja wieczoru kapitańskiego połączona z prezentacją projektu i koncertem szantowym.

W wyniku realizowanego projektu powstanie grupa ok. 40 osób, której celem będzie propagowanie i realizowanie działań związanych z żeglarstwem śródlądowym.

Działania projektu będą  realizowane na terenie miasta Chorzów. W projekcie weźmie udział bezpośrednio 40 osób w wieku 15-25 lat.